KOFA arrangerte sin årlige fagkonferanse i Bergen 10. november 2016.

Om lag 370 deltakere var til stede på Kofas «jubileumskonferanse» i Bergen. Det er nærmere ti ganger så mange som møtte på den første fagkonferansen for 10 år siden. Blant deltakerne var FKTs styremedlem Roald Breistein.

Programmet var preget av det nye regelverket som blir gjort gjeldende fra nyttår, og at KOFA får gebyrmyndigheten tilbake. Ulovlige direkte anskaffelser utgjorde en rød tråd i programmet.