FKT stilte tre spørsmål til departementet knyttet til kontrollutvalgets påse-ansvar og innsynsrett hos revisor.

20.3 2023

Felles for spørsmålene er at de handler om rekkevidden av kontrollutvalgets myndighet og innsynsrett, spesielt i tilknytning til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.

Spørsmål til departementet angående kontrollutvalgets påseansvar og innsynsrett hos revisor

Svar på spørsmål om kontrollutvalgets påseansvar og innsynsrett hos revisor