FKT har stilt  flere spørsmål til departementet som dreier seg om uavhengigheten til kontrollutvalgets sekretariat.

20.3 2023

Spørsmålene handler blant annet om hvilken betydning uavhengighetskravet etter kommuneloven § 23-7 tredje ledd har for forståelsen av annet regelverk, blant annet forvaltningsloven, arkivlova og offentleglova.

FKT har også stilt spørsmål om utlevering av taushetsbelagte opplysninger fra sekretariatet til kommunedirektøren og muligheten kommunestyret har til å instruere sekretariatet i innsynssaker.

Spørsmål om uavhengigheten til sekretariat for kontrollutvalg

Svar på spørsmål om uavhengigheten til kontrollutvalgssekretariat