Veiledningen retter seg mot alle virksomheter i kommunene. Den gir innføring i regelverket som gjelder og hvilke vurderinger som må gjøres.

Offentlige myndigheters tilstedeværelse i sosiale medier er blitt aktualisert og problematisert av både Datatilsynet, Teknologirådet og Personvernkommisjonen det siste året. KS har i den forbindelse fått mange henvendelser fra kommuner som ønsker bistand til å ta forsvarlige valg knyttet til om de kan bruke sosiale medier, og eventuelt hvordan sosiale medier kan brukes på en måte som innebærer minst mulig risiko. KS Fagråd for personvern og informasjonssikkerhet har derfor laget en veileder for bruk av sosiale medier som er tilpasset kommuner.

Når kommunen har lest denne veilederen, er målet at de enkelt skal kunne:

  • lage en prosess for vurdering i egen virksomhet før sosiale medier tas i bruk
  • ta stilling til personvernrisiko ved bruk av sosiale medier
  • identifisere risikoreduserende tiltak knyttet til bruk av sosiale medier
  • ta i bruk av sosiale medier på en forsvarlig måte

Les mer om og last ned veilederen her

Kilde: www.ks.no