Den vedtatte loven er i all hovedsak lik som i Regjeringens forslag. Loven er endelig og blir publisert på Lovdata når den er sanksjonert av Kongen i statsråd.

Stortinget (2).jpg

Etter behandlingen av loven i Stortinget er det klart at det skal gis forskrifter som sikrer reell likestilling av praksis fra kommunal og privat revisjon for å få godkjenning som statsautorisert revisor.

Det skal også gis overgangsregler som gjør at kandidater med bachelorgrad kan få godkjenning som statsautorisert revisor. De nærmere vilkårene og lengden på overgangsperioden er ikke bestemt. Dette vil bli fastsatt i forskrift.

Her kan du lese  ny revisorlov.