Se opptak fra Kommunal- og distriktsdepartementets webinar om konstituering til folkevalgte organer

20.9 2023

Hovedtema på webinaret er reglene i kommuneloven om konstituerende møte. Departementet gjør også rede for andre sentrale temaer knyttet til valg i folkevalgte organer, inkludert de nye reglene i kommuneloven som trådde i kraft 1. juli 2023.

Lenke til webinaret

Målgruppene for webinaret er:

  • politikere og administrasjonen i kommuner og fylkeskommuner som har en rolle ved konstituering og valg til folkevalgte organer
  • ansatte hos statsforvalterne som skal gi veiledning til kommuner og fylkeskommuner under konstitueringene

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet