Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har for femte gang gransket hvor åpne landets kommuner er. Et positivt funn er at et stort flertall av kommunene publiserer både protokoller og møteplan fra kontrollutvalget på nett.

25.9 2023

Åpenhetsbarometeret 2023 (PDF) ble presentert på Åpenhetsseminaret 2023

335 av landets 356 kommuner har besvart årets undersøkelse. Ørland er landets mest åpne kommune, etter kriteriene i undersøkelsen, med 25,0 av 26,0 mulige poeng.

Kommunene i toppen av Åpenhetsbarometeret utmerker seg blant annet med å besvare innsynskrav raskt, strømme møtene i kommunestyrene, legge møteplan og protokoll fra kontrollutvalget på nett og publisere dokumenter i fulltekst, slik at de kan enkelt lastes ned.

Dårligst ut kommer Sør-Odal og Iveland.

Oslo og Møre og Romsdal er de mest åpne fylkene. De to nordligste fylkene gjør det dårligst.

Noen hovedfunn fra årets undersøkelse

  • Alle landets kommuner har nå postlister på nett, og bare fem kommuner har “dårlige” postlister. Forbedringen fra 2018 er kraftig.
  • Det er fortsatt under halvparten av kommunene som publiserer de fleste av dokumentene som klikkbare fulltekstdokumenter på sin postliste.
  • 39 kommuner avslo innsyn i deres overordnede beredskapsplan. Kun en av disse vurderte om de skulle gi merinnsyn. Mens 287 av landets 356 kommuner besvarte innsynskravet ved å gi innsyn helt eller delvis.
  • Alle klagesakene på avslag som til nå har blitt avgjort har endt med at det er blitt gitt innsyn.
  • De aller fleste kommunene strømmer kommunestyremøtene live.
  • Et hovedfunn i 2021 var at mange kommuner avpubliserte eldre postlisteoppføringer ganske raskt. Dette snudde i 2022, og den positive utviklingen har fortsatt i år. Fra 36 kommuner i 2021 er det i år 108 kommuner som oppgir at de ikke avpubliserer postjournalen.
  • Et stort flertall av kommunene publiserer både protokoller og møteplan fra kontrollutvalget på nett.

Kilde: Pressens offentlighetsutvalg

https://presse.no/offentlighet-nyhet/apenhetsbarometeret-2023/