Det er en glede å kunne melde om at Forum for Kontroll og Tilsyn vil være i Arendalsuka 13. august med eget arrangement

Kommunalt selvstyre – på eget ansvar

Vi ønsker en debatt om kommunenes egenkontroll – det vi kan kalle for lokaldemokratiets ansvarsside, og vi har utfordret noen utvalgte politikere med følgende spørsmål : Har de kommunale kontrollutvalgene ressurser, kompetanse og status som utvalget bør ha for at kommunen kan ivareta sitt samfunnsoppdrag? Hvordan kan vi løfte kontrollutvalgenes status? Er det politisk vilje i kommunene til å ta kontrolloppgaven på alvor?

Vi håper å se noen av dere der.

 Vestregate 2, kl .13.00 

Lenke til arrangementet: https://arendalsuka.no/event/view/11019 Arrangementsnummer: 11019