Det stilles spørsmål ved om kravet til møteoffentlighet er oppfylt dersom møter i folkevalgte organer holdes i en låst bygning, som ikke er åpen for publikum.

Departementet vurderer ulike ordninger –  om de sikrer at enhver får mulighet til å overvære møtet.

Du kan lese deparetementets vurdering her