KMD har publisert det tradisjonelle rundskrivet forut for høstens valg.

I rundskrivet orienterer departementet om de lovreglene som gjelder for valg av folkevalgte organer. Valg av kontrollutvalg blir nærmere omtalt i et eget kapittel.

Her kan du laste ned KMDs Rundskriv H-12/15 Val av formannskap/fylkesutval, ordførar/fylkesordførar, varaordførar m.m.