–  Kommunestyrene er passive når det gjelder å stille krav til kontrollutvalget. Denne utfordringen må KS ta, og gi kontrollutvalget sin rettmessige plass i opplæringsopplegget. 

12.11.2018

– Stor grad av frihet fra statlig inngripen og innbyggernes rett til deltakelse i lokale myndigheters saker, er sentrale prinsipp i vår lokalforvaltning. Det har ikke vært like stort fokus på prinsippet om lokal ansvarliggjøring.

Dette skriver FKTs generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen i Kommunal Rapport 8. november 2018.

Du kan lese hele meningsytringen her:

https://kommunal-rapport.no/meninger/debatt/2018/11/egenkontrollen-ma-med-i-fremtidens-lokaldemokrati