Styret i NKRF og styret i FKT ble på et møte 29.1.2019 enige om å rette en felles henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

8.2 2019

I lys av at Stortinget i 2018 vedtok en ny kommunelov, og at forskrifter til den nye kommuneloven vil bli fastsatt i 2019, mener NKRF og FKT at det er viktig med opplæring og veiledning av de kontrollutvalgene som velges i etterkant av kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019.

Du kan lese brevet her