logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

FKT: Prosjektplan Veileder - samordning av kommunal egenkontroll og tilsyn

Veilederen vil bli en del av KMDs implementeringspakke knyttet til ny kommunelov

02.04.2019

KMD har gitt FKT rollen som formidler av «best practice»

FKT skal, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, lede arbeidet med å utvikle en helt ny veileder for samordning av kommunal egenkontroll og statlig tilsyn.  

Samordningen mellom kommunenes egenkontroll og statlig tilsyn skal inngå i fylkesmannens samordningsoppgave. Selv om dette er nytt i loven, har fylkesmennene også i dag i oppgave å sørge for en slik samordning.  Det framgår av fylkesmannsembetenes virksomhets- og økonomiinstruks.

Fylkesmannsembetene blir helt sentrale for å få til samordningen mellom det statlige tilsynet og kommunens egenkontroll. Her er det viktig med god informasjon om tilsyn ut i kommunene og til de folkevalgte. Videre blir det viktig å bygge opp fylkesmannens kompetanse på kommunal egenkontroll. Det blir avgjørende å få til en samordningssynergi når tilsyn og forvaltningsrevisjon planlegges slik at ikke en aktør/et nivå blir premissleverandør for de andre.

Du kan lese hele prosjektplanen her

Tildelingsbrevet