Miljøvernforbundet i Hønefoss har stilt spørsmål til KMD om kontrollutvalget kan granske enkeltpolitikere

3.5 2019

i sitt svar til Miljøvernforbundet i Hønefoss skriver departementet at at kontrollutvalget ikke har kontrolloppgaver overfor den enkelte folkevalgtes utøvelse av sine rettigheter og plikter i et kollegialt, folkevalgt organ, men at kontrollen skal rettes mot de folkevalgte organene som sådan.

Loven åpner i noen tilfeller for at enkeltpersoner vil kunne få delegert myndighet til å treffe vedtak i saker.  I disse tilfellene er det den enkelte folkevalgte som må være ansvarlig for den saksbehandlingen som foretas og de vedtakene som treffes, skriver departementet.

Du kan lese hele svaret her