Men departementet kan ikke gi en konkret tidsangivelse for arbeidet

3.5 2019 

FKT og NKRF sendte en felles henvendelse til departementet i februar  der vi anmodet om at Kontrollutvalgsboken ble viderført og oppdatert etter ny lov og forskrift.

Departementet skriver i et svar til oss at de fornøyd med at Kontrollutvalgsboken anses som et nyttig hjelpemiddel. Departementet vil etter hvert igangsette et arbeid med å revidere Kontrollutvalgsboken, men kan ikke pr. nå gi en konkret tidsangivelse for dette arbeidet.

FKT og NKRF blir holdt løpende orientert.  departementet er positive til at begge organisasjoene ønsker å bidra i arbeidet.