Utvalget ønsker informasjon fra rådmannen om hva som er gjort og hva som planlegges når det gjelder opplæring i etikk. 

28.1.2018

Dillemmatrening som tar opp korrupsjon er et av de temaene som kontrollutvalget vil vite mer om.    https://www.kvinnheringen.no/nyhende/kontrollutvalet/kvinnherad-kommune/vil-ha-informasjon-om-etikk/s/5-27-70391