Webinaret  har som formål å gi økt innsikt i dagens praksis og gode råd om hvordan uttalelsen kan utformes.

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen bør være sentral for utvalgets forhold til kommunestyret og kommunestyrets uavhengige styringskontroll. Derfor er det viktig at uttalelsen ikke blir et årlig ritual med liten informasjonsverdi. Webinaret vil gi økt innsikt i dagens praksis og gode råd om hvordan uttalelsen kan utformes.

Målet er større åpenhet om sentrale forhold i årsregnskap og årsberetning for å øke verdien av rapporteringen til brukerne (kommunestyret).

 • Dato: 10.-11. januar 2022
 • Sted: Teams
 • Målgruppe: Kontrollutvalg,  sekretariat  og revisjon

Innhold:

Dag 1 | 10. januar kl.09.00-12.00

 • Kontrollutvalgets uttalelse; lovgrunnlag, formål og oppbygging | Nestleiar Einar Ulla, FKT
 • Årsregnskapet og årsberetningen, hva er (har vært) praksis? noen eksempler | Kontrollsjef Tor Harald Hustad, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Får kommunen og kontrollutvalget nok relevant informasjon i revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat? |1. lektor Brynjar Gilberg, Nord Universitet – Handelshøgskolen

Dag 2 | 11. januar kl. 09.00-12.00

 • Kommunal økonomisk bærekraft (KØB) og lokale handlingsregler(finansielle måltall) | Generalsekretær Asbjørn O Pedersen, Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK)
 • Hvordan ivaretar kommuneregnskapet en måling av økonomisk bærekraft? |1. lektor Brynjar Gilberg, Nord Universitet – Handelshøgskolen
 • Praktisk tilnærming – Mer om måltall og utregninger | Kontrollsjef Tor Harald Hustad, Møre og Romsdal fylkeskommune

Program

Pris: medlemmer 1 200, andre 1 500

  Påmelding

  Fakturaopplysninger  Deltaker