FKT og NKRF inviterer til fagsamling for kontrollutval den 29. september 2022.

Stad

Thon Hotel Jølster

Tema

  • Kommunedirektøren sin internkontroll ved Steffen Ben Jonstad (controller i Sunnfjord kommune)
  • Henvendingar til kontrollutvalet ved Anne Karin Femanger Pettersen (generalsekretær i FKT)
  • Litt om revisjon ved Vestland Revisjon
  • Innspurten i valperioden ved 2 utvalsleiarar  Diskusjon i grupper

Program:

9.00 – 9.30 Frammøte, registrering, litt mat, kaffi og te
9.30 – 9.45 Opning og informasjon
9.45 – 10.30 Kommunedirektøren sin internkontroll ved Steffen Ben Jonstad (controller i Sunnfjord kommune)
10.30 – 10.45 Pause
10.45 – 11.45 Henvendingar til kontrollutvalet ved Anne Karin Femanger Pettersen (generalsekretær i FKT)
11.45 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.30 Litt om revisjon ved Vestland Revisjon
13.30 – 13.45 Pause
13.45 – 15.30 Innspurten i valperioden ved 2 utvalsleiarar: Knut Arne Klingenberg (Årdal) og Jan Ove Rygg (Gloppen) Diskusjon i grupper med høve til kaffi og te

 

Målgruppe

  • Kontrollutvalsmedlemar og varamedlemar
  • Kontrollutvalssekretariat
  • Revisjonstilsette
  • Kommunetilsette og folkevalde

Kostnad

Samlinga kostar kr 1 600 pr deltakar.