FKT og NKRF inviterer til fagsamling for kontrollutval den 29. september 2022.

Stad

Thon Hotel Jølster

Tema

 • Kommunedirektøren sin internkontroll ved Steffen Ben Jonstad (controller i Sunnfjord kommune)
 • Henvendingar til kontrollutvalet ved Anne Karin Femanger Pettersen (generalsekretær i FKT)
 • Litt om revisjon ved Vestland Revisjon
 • Innspurten i valperioden ved 2 utvalsleiarar  Diskusjon i grupper

Her kan du laste ned:

Førebels Program (pdf)

Målgruppe

 • Kontrollutvalsmedlemar og varamedlemar
 • Kontrollutvalssekretariat
 • Revisjonstilsette
 • Kommunetilsette og folkevalde

Kostnad

Samlinga kostar kr 1 600 pr deltakar.

  Påmelding

  Fakturaopplysninger


  Deltaker