Opptak fra kontrollutvalgslederskolen 2021

Dag 1:

Video dag 1:

Varsling i kommuner | Birthe M Eriksen, Advokat, ph.d., ADI Advokater AS

Dag 2:

Video dag 2, del 1:

Henvendelser til kontrollutvalget | Henning Warloe, kontrollutvalgsleder Bergen kommune

Mer om gransking som verktøy | Marius Fein, Senior Manager BDO AS

 

Video dag 2, del 2:

Når det varsles mot kommunedirektøren | Gudrun Haabeth Grindaker, daglig leder i Norsk Kommunedirektørforum