En journalist i Trønder-Avisa klaget til ombudsmannen over lukking av flere møter i Frosta kommune

21.11.18

Det dreier seg om lukking av flere av kontrollutvalgets møter våren 2018.

Sivilombudsmannen konkluderer med begrunnet tvil om vilkårene for den hjemmelen Kontrollutvalget har brukt for lukking av deler av møtet 3. mai 2018, er oppfylt. Det fremstår også som uklart hva som er hjemmelen for lukking av deler av de to møtene 23. mai og 21. juni 2018, og hvilke opplysninger i disse møtene som eventuelt er taushetsbelagte. Ombudsmannen ber derfor Kontrollutvalget om å vurdere hjemmelen for å lukke de tre møtene på nytt.

Ombudsmannen ber om å bli orientert om den fornyede vurderingen innen 19. desember 2018

Her kan du lese Sivilombudsmannens uttalelse.