FKT og NKRF med felles brev til kommunene og fylkeskommunene med råd og veiledning for valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019.

Kontrollutvalget er ett av de få lovfestede utvalgene i kommunen/fylkeskommunen. Kontrollutvalget er blitt et stadig mer sentralt utvalg, ikke minst på grunn av økt fokus på forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som tillegg til regnskapsrevisjon. Det gjør også at kommunestyrene prioriterer utvalget høyere nå enn før. FKT og NKRF ser det som en naturlig og gledelig utvikling.

FKT og NKRF har sendt ut et felles brev for å gi kommunene og fylkeskommunene noen råd og innspill før nytt utvalg skal velges i 2015. I brevet gis følgende anbefalinger:

  1. Husk at kontrollutvalget skal velges på konstituerende møte som første utvalg etter formannskap/fylkesutvalg
  2. Sats på et kontrollutvalg med minst 5 medlemmer
  3. Husk at minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal velges blant kommunestyre-/ fylkestingsmedlemmene
  4. Kommunens egne ansatte (uavhengig av stillingsbrøk) er ikke valgbare til kontrollutvalget. Dette gjelder også som varamedlem.
  5. Unngå å velge kontrollutvalget sine medlemmer inn i styret i revisjonsselskap
  6. Unngå å velge ledere eller styremedlemmer i selskap der kommunen har eierdeler inn i kontrollutvalget

Her kan du lese hele brevet «Valg av kontrollutvalg for perioden 2015–2019» (ny versjon publisert 9.10.2015)