Med nettkurset «Den gylne pennen» får stat og kommune et gratis kurstilbud, til hjelp i kampen mot byråkratspråk og språktåke.

Kurset er en del av Difis satsing «På nett med læring», og lanseres som ett av flere nye nettkurs fra Difi. Det er Difi og Språkrådet som har utviklet kurset sammen, og Språkrådet har ansvaret for det språkfaglige innholdet.

Klarspråk er et demokratiprosjekt. Klart forvaltningsspråk bidrar til at flere forstår hvilke rettigheter og plikter de har. Med dette kurset kan mange flere få grunnleggende kunnskaper om klarspråk.

Målgruppen er medarbeidere i offentlig forvaltning som skriver i jobben sin, og kurset er rettet mot både kommunal og statlig sektor. Men det er selvfølgelig fritt fram å bruke kurset for alle som ønsker det.

Les hele saken og ta kurset på Difi.no »