25-01-2018

Nå publiseres sakene dirkete på sekretariatets nettsider etter at de klagjort http://www.kontrollutv.no/utvalg/