Næringsdepartementet har laget en særskilt samleside om relevant stoff om offentlige anskaffelser.

Her finner du en lenke til departementets samleside om offentlige anskaffelser »