Etter et års arbeid er endelig veilederen ferdig.  Nå håper vi at veilederen kan bli et godt redskap både for kontrollutvalg og sekretariat.

13.6 2018

 Veileder – sekretariat for kontrollutvalg kan lastes ned her

Veilederen er blitt til på bakgrunn av at vi vet at det er store variasjoner mellom sekretariatene både når det gjelder hvor mye tid som benyttes på kontrollutvalgene og hvilke oppgaver som utføres. Det er en utfordring at kontrollutvalgene mangler sammenligningsgrunnlag, og at det i utgangspunktet kan være vanskelig å vite hva som kan og bør forventes av sekretariatene.

Tusen takk for mange gode innspill i høringsrunden!  Alle innspill er vurdert og de fleste er tatt  hensyn til. 

Nå håper vi at veilederen kan bli et godt redskap både for kontrollutvalg og sekretariat.