Kontrollutvalgslederskolen 2021 arrangeres fysisk og digitalt

X Meeting Point   Moxy Oslo, Norges første Marriott-hotell | Et nytt konferanse- og eventsenter med beliggenhet midt mellom Oslo og Gardermoen

Dato og tid:

 • 18.-19. oktober
 • Dag 1 kl. 16.30-18.45 (registering fra kl. 15.30)
 • Dag 2 kl. 09.00-15.30

Faglig innhold dag 1, kl. 16.30-18.45:

Varsling i kommuner | Birthe M Eriksen, Advokat, ph.d., ADI Advokater AS

 • Hva er varsling etter Arbeidsmiljøloven?
 • Hva er kritikkverdige forhold?
 • Hvem kan varsle?
 • Hva vet vi om varsling i kommunene?
 • Hva er rett håndtering av et varsel?
 • Bør kontrollutvalget ha en rolle i varslingssaker?

Faglig innhold dag 2, kl. 09.00- ca. 15.30:

Henvendelser til kontrollutvalget | Intern arbeidsgruppe

 • Hva kan dette dreie seg om?
 • Fra hvem kommer henvendelsene?
 • Hva skal kontrollutvalget ikke ta videre?
 • Hvordan håndterer sekretariatet og kontrollutvalget henvendelser?
 • Hva er egnede verktøy fra kontrollutvalgets verktøykasse?

Mer om granskning som verktøy | Marius Fein, Senior Manager BDO AS

 • Hvordan skal vi bruke begrepet «granskning»?
 • Når bør og kan kontrollutvalget bruke granskning?
 • Gransking eller forvaltningsrevisjon?
 • Hva kjennetegner formelle granskningsmetoder og hvordan er grenseoppgangen mot etterforskning?
 • Hva kan granskes i regi av kontrollutvalget, og når er det sak for påtalemyndighet?
 • Hva kjennetegner en god bestilling av granskning?

Når det varsles mot kommunedirektøren | Gudrun Haabeth Grindaker, daglig leder i Norsk Rådmannsforum

 • Det er en krevende jobb å være toppleder i en kommune. Når det varsles mot kommunedirektøren, blir denne jobben ekstra vanskelig.
 • Hva er omfanget av varsling mot kommunedirektøren?
 • Hvordan bør kommunen håndtere varsling mot kommunedirektøren?
 • Har kontrollutvalget en rolle når det varsles mot kommunedirektøren? Hvordan bør grenseoppgangen være mellom kontrollutvalget, kommunedirektøren og kommunestyret?
 • Hva er konsekvensene når det varsles mot kommunedirektøren?

Gruppearbeid | (på Teams for digitale deltakere)

Deltakerne inndeles i grupper og diskuterer anonymiserte saker fra egen kommune. Hva dreier saken seg om og hvem kommer den fra? Hvordan ble saken håndtert av kontrollutvalget? Hvordan kan henvendelsen håndteres av kontrollutvalget? Vi utnevner gruppeledere som sørger for å holde diskusjonen i gang. Her er det ikke meningen å finne fasitsvar, men gi og motta innspill, gjøre seg refleksjoner osv.

Program (pdf)

Pris: X Meeting Point:  Medlemmer: kr 5 900 | Andre: kr 6 400 || Digitalt: Medlemmer: kr 1 900  | Andre: kr 2 400

Frist for påmelding: fysisk arrangement, 24. september | Digitalt, løpende fram til 17. oktober

  Påmelding

  Fakturaopplysninger  Deltaker