Velkommen til Kontrollutvalsdagane på Hotel Alexandra i Loen 23.- 24. januar

Samman med sekretariata legg Forum for kontroll og tilsyn og Vestland kommunerevisorforeing opp til 2-dagars samling for kontrollutvala  i Sogn og Fjordane.

Stad: Hotel Alexandra, Loen

Dato: 23. – 24. januar

Meir informasjon kommer

 

    Påmelding

    Fakturaopplysninger


    Deltaker