Kontrollutvalgslederskolen del 1 er digital og arrangeres på Teams  fredag 17. november.

Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte kommune eller fylkeskommune. En velfungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit til kommunen og er viktig for å sikre effektiv og rett bruk av ressursene. Kontrollutvalgets leder har en viktig funksjon for å oppnå en god egenkontroll.

Kontrollutvalgslederskolen har som mål å gjøre lederne tryggere i rollen. Å delta på Kontrollutvalgslederskolen er en mulighet til å tilegne seg forståelse for kommunal egenkontroll og kontrollutvalgets rolle utover det som kan tilbys i ordinære konferanser.

Undervisningen vil være variert. Kontrollutvalgsmedlemmer og sekretærer kan også delta.

Del 1, 17. november 2023 digital/Teams

Målsettingen med del 1 er å gi kontrollutvalgsleder en god start med noe faglig ballast inn i de første møtene, før de andre medlemmene i utvalget får sin opplæring. Kurset legger vekt på grunnleggende rolleforståelse og kontrollutvalgets samspill med andre aktører. Andre viktige tema vil være påseansvaret, bestiller-rollen og hvilke verktøy kontrollutvalget har til rådighet. Hvert tema vil også vektlegge hva som er kontrollutvalgsleders særskilte rolle og oppgaver.

Program:  Detaljert prgroam legges ut senere

 • Hvem har ansvaret for kontrollen?
 • Arbeidet i kontrollutvalget
 • Kontrollutvalgets verktøykasse
 • Kontrollutvalget i samspill med andre aktører
 • Forsvarlig revisjon – hva er det?
 • Kontrollutvalget skal bestille revisjon (bestillerrolle)

Pris:

 • Medlemmer kr 900
 • Ikke-medlemmer  kr 1800

  Påmelding del 1

  Fakturaopplysninger  Deltaker