Sekretariatskonferansen 2024 arrangeres på Quality Airport Hotel, Gardermoen 19.- 20. mars

Sekretariatskonferansen 2024

 • 9 timer (Dag 1: kl.11.00 – ca. 17.00. Dag 2: kl. 09.00 -13.00)
 • Deltakeravgift kr. 7 900, ikke medlemmer kr. 8 400 (tilslutningsdøgn kr 1 495)
 • Målgruppen er sekretariatene, men andre interesserte kan også melde seg på.
 • Påmeldingsfrist 1. mars, bindende påmelding

Program (pdf)

 • Kontrollutvalget sin rolle med å forebygge og avdekke misligheter.
 • Hvordan kan vi følge opp en ROV-analyse med andre kontrollhandlinger enn forvaltningsrevisjon og  eierskapskontroll?
 • Gode og forsvarlige saksutredninger – kan kunstig intelligens(KI) hjelpe oss?  Det vi skriver skal være leservennlig, konkret, forståelig og oppdatert. For å få til det er KI et verktøy – som kanskje utfordrer både faglig forsvarlighet og sikkerhet?
 • Vi har også satt av tid til «åpen post». Der setter vi opp diskusjonstema som sekretariatene er opptatt av og som vi kanskje bør jobbe videre med.

Vi legger opp til gode diskusjoner både i plenum og i grupper. Vi lover et nyttig, konkret, strukturert og interessant opplegg for gruppearbeidet 🙂

  Påmelding  Deltaker