Digitalt kurs med mulighet for interaksjon | Kurset arrangeres i samarbeid med Norges kommunerevisorforbund (NKRF).