Velkommen til Fagkonferansen 2020 – Gardermoen 3.-4. juni, Quality Airport Hotel Gardermoen

Hvert år arrangerer FKT fagkonferanse for kontrollutvalg og deres sekretariat der vi setter søkelyset på saker og problemstillinger som er aktuelle for kommunale kontrollutvalg. I 2020 vil vi naturlig nok ha ulike innlegg om hvordan det er å være ny i kontrollutvalget, forventninger fra blant annet ordfører og rådmann. Vi har også valgt oss ut noen aktuelle saker og case: Norsk barnevern er i internasjonalt søkelys med flere saker mot seg om brudd på menneskerettighetene. Hva er galt med norsk barnevern og kan kontrollutvalget bidra til å bygge opp tilliten? Oslo kommune og bruddene på arbeidsmiljøloven, er det grunn til å tenke at dette er vanlig i kommunene? Vi får presentert en helt fersk selskapskontroll av et regionalt bompengeselskap (Ferde AS). Hvordan vi kan få til bedre samordning mellom den kommunale egenkontrollen og statlig tilsyn, er også et tema.  Sigbjørn Johnsen vil avslutte med «et skråblikk på kontroll og tilsyn». Det er vi glade for.

Program 3.-4. juni

Dag 1 start kl 10.00

 • Åpningsinnlegg | Første nestleder, Kari Kjønaas Kjos, Kommunal- og forvaltningskomiteen
 • Norsk barnevern i internasjonalt søkelys | Direktør, Mari Trommald Bufdir
 • Kontrollutvalet – restavfall etter kommunevalet?| Kontrollutvalsleiar Ivar Mork, Ulstein kommune
 • Kontrollutvalget og ordføreren | Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad kommune
 • Kontrollutvalget og rådmannen | Rådmann og nestleder i Norsk Rådmannsforum Tone Marie Nybø Solheim

Dag 2 start kl 08.30

 • Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet – utkast til en veileder | Seniorrådgjevar Einar Ulla,  Sekretariatet for kontrollutvalet i Vestland fk.
 • Kommunene og arbeidsmiljøloven | Direktør Trude Vollheim, Arbeidstilsynet
 • Hvordan kan vi få til bedre samordning mellom statlig tilsyn og forvaltningsrevisjon ? | tidl. fagdirektør Petter Lodden, fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Selskapskontroll av et regionalt bompengeselskap (Ferde AS) | Manager Frode Løvlie, Deloitte
 • Et skråblikk på kontroll og tilsyn | Tidl. fylkesmann Sigbjørn Johnsen

Avslutning med lunsj kl 13.00

Du kan laste ned hele programmet her:

Program fagkonf. 2020

Årsmøtet

Årsmøtet avholdes i forbindelse med fagkonferansen om ettermiddagen 3. juni.  Hvis kontrollutvalget er medlem kan du lese mer om årsmøtet her

Sosial utflukt

I år inviterer vi til en utflukt til Eidsvollsbygningen der vi får en omvisning. Bygningen ble pusset opp i forbindelse med 200-års jubileet og Carsten Ankers interiør med rekonstruerte tapet og farger, tekstiler og inventar er rekonstruert. Kanskje dukker pris Christian Frederik opp.

Husk å registrere din interesse for utflukten når du melder deg på.

Deltakeravgift

Med overnatting og middag:

 • medlemmer: kr 6 800
 • ikke-medlemmer: kr 7 200

Uten overnatting og uten middag:

 • medlemmer: kr 5 150
 • ikke-medlemmer: kr 5 550

Tilslutningsdøgn fra 2. – 3. juni (m/frokost): Kr 1 145

Frist for påmelding er 8. april

Påmelding til fagkonferanse
Deltaker