Fagkonferansen 2020 – Gardermoen 3.-4. juni, Quality Airport Hotel Gardermoen

Hvert år arrangerer FKT fagkonferanse for kontrollutvalg og deres sekretariat der vi setter søkelyset på saker og problemstillinger som er aktuelle for kommunale kontrollutvalg.

I 2020 vil vi naturlig nok ha ulke innlegg om hvordan det er å være ny i kontrollutvalget, hva som forventes osv. Vi har også valgt oss ut et par aktuelle case: Granskingen i Bomselskapet Ferde, Oslo kommune og bruddene på arbeidsmiljøloven, er det grunn til å tenke at dette er vanlig i kommunene? Hvordan vi kan få til bedre samordning mellom den kommunale egenkontrollen og statlig tilsyn, er også et tema.  Sigbjørn Johnsen vil avslutte med «et skråblikk på kontroll og tilsyn». Det er vi glade for.

Årsmøtet avholdes i forbindelse med fagkonferansen om ettermiddagen 3. juni.  Hvis kontrollutvalget er medlem kan du lese mer om årsmøtet her

Vi oppdater løpende, så følg med!

 

Bildet er fra fagkonferansen i Kristiansand, juni 2019.