Kurs for kontrollutvalgsledere, 27.-28. oktober 2020, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Kontrollutvalgslederskolen

For første gang skal FKT arrangere et eget opplæringsopplegg for kontrollutvalgsledere!

Vi har fått en ny kommunelov som styrker kontrollutvalgets rolle i den kommunale egenkontrollen. En ny bestemmelse er at lederen av kontrollutvalget ikke kan komme fra ordførerens parti eller “gruppe”. En typisk «gruppe» vil for eksempel kunne være en by- eller bygdeliste.  Dette kan gjøre det lettere å ta tak i utfordrende saker og systemsvikt. Det er likevel ikke slik at kontrollutvalget skal drive politikk eller kjøre politiske omkamper. I kontrollutvalget er det systemet som er i sentrum. Kontrollutvalget skal bidra til å utvikle kvaliteten på tjenestene for innbyggerne. Dette krever ledelse. Derfor inviterer FKT kontrollutvalgsledere til  kontrollutvalgslederskolen!

Innhold

27. oktober kl. 19.00

Samlingen starter med registrering og gjennomgang av det faglige opplegget for skolen.  Deretter er det fellesmiddag og sosialt samvær kl. 20.00. For å få et godt utbytte av neste dag – både faglig og sosialt, anbefaler vi alle å delta på introduksjonsdelen.

28. oktober kl. 08.30

Opplegget for “skolen”  er noe mer enn en ordinær konferanse. Vi gå dypere inn i den viktige rollen det er å være KU-leder, håndtering av henvendelser, hva kontrollutvalget kan – og ikke kan gjøre mm. Vi satser på et lekent opplegg, godt tilrettelagt for læring.

Her kan du laste ned hele programmet – med forbehold om endringer

ProgramKU Lederskolen

Påmelding

For å få gjennomført det faglige opplegget på en best mulig pedagogisk måte, har vi satt et tak på antall deltakere på ca 50 personer.

Kurset er fullbooket