Eget dagskurs for kontrollutvalgsledere «Kontrollutvalgslederskolen», 22. april 2020

Lederen av kontrollutvalget kan ikke komme fra ordførerens parti eller “gruppe”. En typisk «gruppe» vil for eksempel kunne være en by- eller bygdeliste.  Dette kan gjøre det lettere å ta tak i utfordrende saker og systemsvikt, uten å være bundet av flertallet i kommunestyret. Det er likevel ikke slik at kontrollutvalget skal drive politikk eller kjøre politiske omkamper. I kontrollutvalget er det systemet som er i sentrum. Kontrollutvalget skal bidra til å utvikle kvaliteten på tjenestene for innbyggerne. Dette krever ledelse.

Kontrollutvalgslederskolen vil vi gå dypere inn i den viktige rollen det er å være KU-leder, håndtering av henvendelser, hva kontrollutvalget kan – og ikke kan gjøre mm.

Vi legger opp til en fellesmiddag kvelden før, 21. april

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Mer informasjon kommer