Kurs for kontrollutvalgsledere, 21.-22. april 2020, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

13.05 2020

På grunn av den generelle koronasituasjonen med fortsatt fare for smitte, og forbudet mot arrangementer, har FKT besluttet å avlyse Kontrollutvalgslederskolen 21.-22. april.

FKT vil vurdere om vi skal arrangere KU-lederskolen til høsten.  Slik det ser ut nå vil det være tillatt med  arrangementer på inntil 200 personer . Vi kommer tilbake med mer detaljert informasjon om tid og sted.

 

Kontrollutvalgslederskolen

For første gang skal FKT arrangere et eget opplæringsopplegg for kontrollutvalgsledere!

Vi har fått en ny kommunelov som styrker kontrollutvalgets rolle i den kommunale egenkontrollen. En ny bestemmelse er at lederen av kontrollutvalget ikke kan komme fra ordførerens parti eller “gruppe”. En typisk «gruppe» vil for eksempel kunne være en by- eller bygdeliste.  Dette kan gjøre det lettere å ta tak i utfordrende saker og systemsvikt. Det er likevel ikke slik at kontrollutvalget skal drive politikk eller kjøre politiske omkamper. I kontrollutvalget er det systemet som er i sentrum. Kontrollutvalget skal bidra til å utvikle kvaliteten på tjenestene for innbyggerne. Dette krever ledelse. Derfor inviterer FKT kontrollutvalgsledere til  kontrollutvalgslederskolen!

Innhold

21. april kl. 19.00

Samlingen starter med registrering og gjennomgang av det faglige opplegget for skolen.  Deretter er det fellesmiddag og sosialt samvær kl. 20.00. For å få et godt utbytte av neste dag – både faglig og sosialt, anbefaler vi alle å delta på introduksjonsdelen.

22. april kl. 08.30

Opplegget for “skolen”  er noe mer enn en ordinær konferanse. Vi gå dypere inn i den viktige rollen det er å være KU-leder, håndtering av henvendelser, hva kontrollutvalget kan – og ikke kan gjøre mm. Vi satser på et lekent opplegg, godt tilrettelagt for læring.

Her kan du laste ned hele programmet:

Program

Påmelding

For å få gjennomført det faglige opplegget på en best mulig pedagogisk måte, har vi satt et tak på antall deltakere på 50 personer.

Kurset er fullbooket. 

Sendt mail til fkt@fkt.no hvis du ønsker å stå på venteliste 

Vi vil vurdere å arrangere kontrollutvalgslederskolen til høsten hvis pågangen er stor.