Kurs for kontrollutvalgsledere «Kontrollutvalgslederskolen», 21.-22. april 2020, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Lederen av kontrollutvalget kan ikke komme fra ordførerens parti eller “gruppe”. En typisk «gruppe» vil for eksempel kunne være en by- eller bygdeliste.  Dette kan gjøre det lettere å ta tak i utfordrende saker og systemsvikt. Det er likevel ikke slik at kontrollutvalget skal drive politikk eller kjøre politiske omkamper. I kontrollutvalget er det systemet som er i sentrum. Kontrollutvalget skal bidra til å utvikle kvaliteten på tjenestene for innbyggerne. Dette krever ledelse.

Kontrollutvalgslederskolen vil vi gå dypere inn i den viktige rollen det er å være KU-leder, håndtering av henvendelser, hva kontrollutvalget kan – og ikke kan gjøre mm.

Opplegget for “skolen”  er noe mer enn en ordinær konferanse. Derfor vil det være begrensede plasser.  Hvis interessen blir stor, vil vi vurdere å arrangere tilsvarende senere på året.

Vi setter av noen plasser til kontrollutvalgssekretærer.

Samlingen starter med en introduksjon om kvelden 21. april kl. 19.00 – før fellesmiddag og sosialt samvær.

Mer informasjon om programmet kommer

Påmelding:

Vi åpner for påmelding i løpet av desember