FKT planlegger med at den årlige sekretariatskonferansen arrangeres som en fysisk samling  16.- 17. mars . Opplysninger om eventuelle endringer til digital samling legges ut fortløpende.