Protokoll fra styremøte 14. august 2023

Styret hadde møte ifm Arendalsuka i år også.

Hovedsaken på styremøtet var FKTs aktiviteter fremover.

Tirsdag 15. august hadde styret møte med styret i NKRF. Tema for møtet:

  • Veilederen om budsjettprosessen som skal til høring. Hvordan gikk styrebehandlingene?
  • Tema/behov for nye veiledere?
  • Hvilket opplegg har organisasjonene for opplæring av kontrollutvalgene?
  • Blir det noe av samarbeidet med KS om folkevalgtopplæring? Hva er status?
  • Kan FKT og NKRF samarbeide om arrangement under Arendalsuka?
  • Andre samarbeidsarenaer?