Protokoll fra styremøte 15. mars 2021

Styret hadde hel-digitalt styremøte 15. mars

Styret besluttet at fagkonferansen og årsmøtet,  1.- 2. juni skal arrangeres digitalt. Programmet vil tilpasses til et digitalt opplegg.