Protokoll fra styremøte 16. oktober 2023

Styre hadde  Teamsmøte 16. oktober

Saker som ble behandlet var blant annet Høringsutkast «Anbefalinger for god skikk og praksis i sekretariatene –  Risiko og vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. høringsfristen er 15. desember.