Protokoll fra styremøte 17. oktober 2019

Styremøtet var lagt til Sentralen i Oslo sentrum og hovedsaken på dette styremøtet var strategi

På grunn av oppussing i kontorlokalene til FKT i Kristian Augustsgt. 14, ble styremøtet lagt til Sentralen.  Hovedsaken dette styremøtet var strategi. Vi har startet en prosess fram mot årsmøtet 2020 og vi vil involvere medlemmer etterhvert.