Protokoll fra styremøte 2. juni 2020

Styret har fortsatt digitale møter.

2. juni ble styremøtet administrert fra kontorlokalene til styrets fungerende leder, Dag Robertsen.

Hovedsaken var forberedelsene til årsmøtet dagen etter.