Protokoll fra styremøte 25. juni 2020

Det nye styret hadde sitt første møte 25. juni (digitalt)

Til dette styremøtet var også vararepresentantene invitert.

Foruten å bli litt bedre kjent, var det møteplanen for høsten 2020 og våren 2021 som stod på agendaen.