Protokoll fra styremøte 27. juni 2022

Styret hadde ekstraordinært styremøte 27. juni  – digitalt.

FKT mottok 19. april en skriftlig henvende fra NKRF der vi inviteres til et samarbeid om å utvikle normer for god skikk og praksis for sekretariatet. I styremøtet 27. juni tok styret stilling til invitasjonen og fattet følgende vedtak:

FKT takker ja til invitasjonen fra NKRF på samarbeid om anbefalinger og normer for hvordan sekretariatene bør jobbe.  FKT inngår i samarbeidet på visse betingelser:

Arbeidsgruppen og organisasjonene blir enige om tolkning av mandat og mål for prosjektet når FKT tiltrer, og evt. tema som ikke skal være en del av prosjektet. Anbefalinger og forslag til normer behandles av både styret i NKRF og FKT.

Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen og Arnar Helgheim, SEKOM-sekretariat representerer FKT i arbeidsgruppen.