Protokoll fra styremøtet 16. august 2021

Tradisjonen tror  hadde styret  augustmøtet i Arendal

FKT hadde ingen egne arrangementer under Arendalsuka i år, men vi var der og fikk kjenne litt på festivalstemningen.

Protokollen finner du her: