Protokoll fra styremøtet 18. oktober 2021

Styremøtet ble holdt i forbindelse med Kontrollutvalgslederskolen på X Meeting Point, Hellerudsletta

Hovedsaken på møtet var ny logo og visuell profil som styret jobber videre med utover høsten.