Styret hadde møte i forbindelse med sekretariatskonferansen 26.-27 mars.

Hovedsakene på styremøtet var ny veilder for kontrollutvalget påse-ansvar og ny forskrift for kontrollutvalg og revisjon.

Du kan lese hele protokollen her