Protokoll fra styremøte 7. juni 2022

Styret (2021-2022) hadde sitt siste møte i forbindelse med fagkonferansen og årsmøtet på Kløfta

Styret ferdigstilte «Veileder – Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget». Styret planla også spørreundersøkelse blant medlemmene om samarbeid med NKRF om normering av sekretariat.