FKT og NKRF har i et fellesprosajekt utarbeidet anbefalingene om budsjett.

Det er nedsatt en felles styringsgruppe for dette arbeidet, og det er ulike arbeidsgrupper – sammensatt av medlemmer fra begge organisasjonene, som utarbeider forslagene til anbefalinger.

Følgende anbefaling har vært til ekstern høring og er nå  fastsatt av styrene i FKT og NKRF:

Formålet med denne anbefalingen er å gi veiledning til kontrollutvalgssekretariat om arbeidet med budsjettforslaget for kontrollarbeidet. Anbefalingene skal bidra til at krav i lov og forskrift følges, og gi sekretariatet oversikt over tilgjengelige midler til kontrollarbeidet.