Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og NKRF – kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) har samarbeidet om å utarbeide anbefalingene.

Det er nedsatt en felles styringsgruppe for dette arbeidet, og det er ulike arbeidsgrupper – sammensatt av medlemmer fra begge organisasjonene, som utarbeider forslagene til anbefalinger.

Følgende anbefaling har vært til ekstern høring og er nå  fastsatt av styrene i FKT og NKRF:

Formålet med denne anbefalingen er å gi veiledning til kontrollutvalgssekretariat om arbeidet med budsjettforslaget for kontrollarbeidet. Anbefalingene skal bidra til at krav i lov og forskrift følges, og gi sekretariatet oversikt over tilgjengelige midler til kontrollarbeidet.

Samarbeidet med anbefalinger fortsetter videre, og for tiden er følgende anbefaling ute på høring:

 

Her kan du fritt laste ned anbefalingene og andre publikasjoner, veiledere o.l. fra FKT:

https://www.fkt.no/publikasjoner/veiledere-utarbeidet-av-fkt/