En veiledning basert på Sivilombudets behandling av saker om ansettelse i offentlig sektor

Ansettelsessaker er et av områdene der Sivilombudet får inn flest klager. Feilene som avdekkes gjelder som oftest mangler ved utredningen og dokumentasjon av ansettelsesprosessen. Manglene kan føre til at det blir vanskelig å konkludere med om det er den best kvalifiserte søkeren som er ansatt i stillingen.

I denne veiledningen finner du en oversikt over hovedreglene som gjelder for ansettelser i statlig, kommunal og fylkeskommunal sektor. Veiledningen gir også anbefalinger om hvordan man best kan følge reglene i praksis. Oversikten tar utgangspunkt i erfaringene Sivilombudet har på dette saksfeltet og de uttalelsene som ombudet har gitt. Du finner også eksempler på saker som er behandlet.

Ansettelser fra A til Å

Kilde: Sivilombudet