Ti land oppnår 80 poeng eller mer på årets indeks. Danmark, Finland og New Zealand oppnår 88 poeng. Deretter følger Norge med 85 poeng

Hovedresultater

  • For tiende år på rad er det globale gjennomsnittet på bare 43 av 100 poeng, et nivå som utgjør alvorlige korrupsjonsproblemer
  • Ti land oppnår 80 poeng eller mer på årets indeks. Danmark, Finland og New Zealand oppnår 88 poeng. Deretter følger Norge, Sverige og Singapore med 85 poeng. Sveits (84), Nederland (82), Luxemburg (81) og Tyskland (80) er de neste på listen.
  • Landene med svært høyt korrupsjonsnivå er Afghanistan, Nord Korea, Jemen, Venezuela, Somalia, Syria og Sør-Sudan, fallende fra 16 poeng til 11.
  • Flere av de såkalt velutviklede landene med godt styresett har falt betydelig i løpet av den siste tiårsperioden. Australia (-12), Canada (-10) og USA (-6) er blant de mest oppsiktsvekkende.
  • Flere av landene der norske interesser har betydelig økonomisk aktivitet eller Norge yter bistand, er fortsatt preget av omfattende korrupsjonsproblemer: Det gjelder bl.a. Mosambik (26), Angola (29), Brasil (38), Colombia (39), India (40), Kina (45).

Korrupsjonsutfordringer også i Norge

Norge har i alle år scoret høyt på CPI-målingen. I 2021 ble det offentliggjort andre undersøkelser som bringer fram supplerende og kritisk informasjon om korrupsjonsutfordringene i Norge.

  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) presenterte i november 2021 Innbyggerundersøkelsen. Over halvparten av de spurte tror nepotisme foregår i kommunene (favorisering av familie og venner), mens snaut halvparten sier det samme om staten. Rundt fire av ti tror korrupsjon skjer i staten og i kommunene.
  • TI Norge gjennomførte undersøkelsen Global Corruption Barometer i 2021. Her framkommer det bl.a. at hver femte innbygger i Norge betrakter korrupsjon hos myndighetene som et stort problem. Tre av ti innbyggere tror bedrifter ofte betaler eller bruker forbindelser for å vinne offentlige kontrakter.

Kilde: Transparency International Norge