Styreleder Benedikte Muruvik Vonen (2019-20)

Forum for Kontroll og Tilsyn avholder årsmøte 4. juni 2019. Endelig tidspunkt fastsettes senere.

FKTs årsmøte i 2019 blir avholdt 4. juni 2019 på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand 

Årsmøtet arrangeres i tilknytning til fagkonferansen 2019.

Sakspapirer

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i FKT som har tale-, forslags- og stemmerett.

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet, altså innen 23. april 2019.

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med stemmerett, må innmelding skje innen 21. mai 2019.

Leder i valgkomiteen: Arnar Helgheim, Daglig leder, SEKOM-sekretariat | Arnar.Helgheim@sekom.no | Mobil: 975 81 418

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se her » eller kontakt sekretariatet.