FKTs årsmøte avholdes 7. juni 2016 kl. 14. 30 på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Vennligst møt opp i god tid for registrering fra kl. 14.00.

Hvert medlem har én stemme ved avstemminger. Derfor gjennomføres det en registrering i forkant av møtet. Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og sekretariat har én stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett.

Det vil ikke bli delt ut sakspapirer på årsmøtet. Du finner innkalling og sakspapirer her »

Vel møtt!