Årsmøtet 2019 ble avholdt i Kristiansand i forbindelse med fagkonferansen 4.- 5. juni

FKTprot 190604 V2